Archív pre 2016

Dôležitá výzva

Výzva v pdf

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Oznam

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalisk

Oznam

SPP

Oznam

Výberové konanie- hlavný kontrolór obce Bžany

Oznam

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznam

50 rokov Domaše

Oznam pdf

VSD – oznámenie verejnou vyhláškou

Úprava VN 230 - oznam

Kontajnery prenájom

Oznam

Permanentky

Oznam

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 28. mája 2022
Archív
";