Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
JUDr. Mária Kasičová

Poslanci :
Mgr. Adriána Sukovská
Ján Lešňák
Juraj Kasarda
Vladimír Šintaj
Miroslav Vitkovský
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Úradná tabuľa – oznamy

  Informácia o systéme kompostovania - oznam

  Kontakt v prípade poruchy internetu – JUKO- 0905 416 567

  Zámer k predaju pozemkov - oznam

  Služby spojené so skupinovým vodovodom – oznam

  Cenová ponuka -domový vodomer

  Oznámenie o zmene trvalého pobytu Shuster

  Výstraha nebezpečenstvo požiaru

  Výzva na predloženie ponuky – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany-zverejnené dňa 29.06.2015

  Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2016

  Trvalá tabuľa Bžany – verejné osvetlenie - súbor

  Kominár – p. Bednárik, Stropkov – kontakt 0949 295 969

  Kalendár zberu vypreparovaných odpadov pre obce rok 2017 – oznam

  Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických. služieb - súbor

  Návrh zásad  o nakladaní s finančnými prostriedkami obce – súbor

  Utorok 26. septembra 2017
  Archív