Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Úradná tabuľa – oznamy

  Kontakt v prípade poruchy internetu – JUKO- 0905 416 567

  Zámer k predaju pozemkov - oznam

  Trvalá tabuľa Bžany – verejné osvetlenie - súbor

  Verené obstarávanie – Rekonštrukcia kultúrno správnej budovy – Výzva

  ZoD Bžany, Príloha 2, Príloha 3, Príloha 4, Príloha 5, Príloha 6

  Sadzobník poplatkov účinný od 01.01.2018  - súbor

  Kalendár zberu 2018 vyseparovaných odpadov pre obce -  súbor- papier- plastysklo

  Tiesňové volania -oznam

  Použitie permanentiek – oznam

  Opis projektu – ,,Rekonštrukcia komunikácii Bžany” – banner

  Dôležitý oznam pre chatárov – oznam

  Sobota 15. decembra 2018
  Archív
  ";