Archív pre ‘Oznamy’

V obciach sa prerušuje testovanie MOJ.

Verejná vyhláška

súbor

OZ ktoré ma byť dnes o 14.00 hod sa ruší, uskutoční sa v náhradnom termíne

Prevencia proti požiarom

článok

Verejná vyhláška – Mihálik

súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 26.03.2021

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2021  -       súbor    GP  GP1

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2021   -     súbor  GP

Pomoc obetiam trestných činov

súbor 1      súbor 2  súbor 3

Testovanie v obci Bžany každú nedeľu od 12:45 do 13:30 hod

Spaľovanie horľavých látok

súbor

Oznámenie- výrub drevín

súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Streda 16. júna 2021
Archív
";