Objednávky

Objednávka č. 1/ 2015

Objednávka č. 2/2015

Objednávka č. 3/2015

Objednávka č. 4/2015

Objednávka č.5/2015

Objednávka č.6/2015

Objednávka č. 7/2015

Objednávka č.8/2015

Objednávka č.9/2015

Objednávka č.10/2015

Objednávka č.11/2015

Objednávka č. 1/2016

Objednávka č.2/2016

Objednávka č.3/2016

Objednávka č.4/2016

Objednávka č.5/2016

Objednávka č.6/2016

Objednávka č.7/2016

Objednávka č.8/2016

Objednávka č.9/2016

Objednávka č.10/2016

Objednávka č.11/2016

Objednávka č.12/2016

Objednávka č.13/2016

Objednávka č. 15/2016

Objednávka č.16/2016

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";