Územný plán obce, PHaSR

Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska LTS 2015

Prevádzkový poriadok -vzn

Plán územia

Evidencia pohrebiska Bžany

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bžany 2014-2020 -

Dokument č.1 , dokument č.2, dokument č.3

Bezpečnostný plán obce Bžany - pdf

Územný plán obce - návrh a VZN 1/2010 - súbor

1.súbor 2.súbor 3.súbor 4.súbor 5. súbor 6.súbor 7.súbor 8.súbor 9.súbor 10.súbor 11.súbor 12.súbor 13.súbor 14.súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 18. septembra 2021
Archív
";