Prevádzkové poriadky – súbor

Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska LTS 2015

Prevádzkový poriadok -vzn

Plán územia

Evidencia pohrebiska Bžany

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bžany 2014-2020 -

Dokument č.1 , dokument č.2, dokument č.3

Územný plán obce - návrh a VZN 1/2010 - súbor

Bezpečnostný plán obce Bžany - pdf

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 23. januára 2021
Archív
";