Uznesenia rok 2015

Uznesenie z OZ  zo dňa 12.12.2014  k stiahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 23.12.2014  k stiahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 05.01.2015  k siahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 23.01.2015 k stiahnutiu pdf 

Uznesenia z OZ zo dňa 23.02.2015 k stiahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 14.04.2015 k stiahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 12.05.2015 k stiahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 26.06.2015 k stiahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 02.09.2015k stiahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 28.10.2015 k stiahnutiu pdf

Uznesenia z OZ zo dňa 17.12.2015 k stiahnutiu pdf

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";