Uznesenia rok 2018

Uznesenie z rokovania OZ  č.1/2018 zo dňa 11.01.2018 – súbor

Uznesenie z rokovania OZ  č.2/2018 zo dňa 07.03.2018 - súbor

Uznesenie z rokovania OZ  č.3/2018 zo dňa 02.05.2018 -súbor

Uznesenie z rokovania OZ č.4/2018 zo dňa 16.07.2018 – súbor

Uznesenie z rokovania OZ č. 5/2018 zo dňa 10.10.2018 - súbor

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ č.1/2018 zo dňa 04.12.2018 -súbor

Uznesenie z rokovania OZ č. 2/2018 zo dňa 13.12.2018 – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 25. marca 2023
Archív
";