Zápisnice, uznesenia 2022

Zápisnica a uznesenie z OZ č.1/2022 zo dňa  28.04.2022- súbor - súbor

Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 05.07.2022- súbor

Zápisnica a uznesenie z OZ č.2/2022 zo dňa  18.07.2022 - súbor - súbor

Zápisnica a uznesenie z OZ č.3/2022 zo dňa  08.08.2022 – súbor- súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 29. novembra 2022
Archív
";