Zápisnice rok 2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia konaného 12.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ ktoré sa konalo dňa 23.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia OZ ktoré sa konalo dňa 05.01.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ ktoré sa konalo dňa 23.01.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ ktoré sa konalo dňa 23.02.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ ktoré sa konalo dňa 14.04.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ ktoré sa konalo dňa 12.05.2015

Zápisnica zo zastupiteľstva OZ ktoré sa konalo dňa 26.06.2015

Zápisnica zo zastupiteľstva OZ ktoré sa konalo dňa 02.09.2015

Zápisnica zo zastupiteľstva  OZ ktoré sa konalo dňa 28.10.2015

Zápisnica zo zastupiteľstva OZ ktoré sa konalo dňa 17.12.2015

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 18. septembra 2021
Archív
";