Zmluvy 2020

15.01.2020 1/2020 Ing. Vladimír Varga – zmluva

16.01.2020 2/2020 Bc. Tirita – zmluva

21.01.2020 3/2020 Služba m.p. – zmluva

21.01.2020 4/2020 Služba m.p. – zmluva

11.02.2020 5/2020 Zmluva o spolupráci - súbor

12.02.2020 6/2020 M. Džupin - zmluva

26.02.2020 7/2020 P. Šafranko – zmluva

03.03.2020 8/2020 T. Bzik - zmluva

04.03.2020 9/2020 NATUR-PACK- dodatok

20.03.2020 10/2020 – Ministerstvo hospodárstva SR – zmluva

23.03.2020 11/2020- Fulimex plus – zmluva

27.03.2020 12/2020 – DPO SR- dotácia

03.06.2020 13/2020 – D. Porkoláb- zmluva

09.06.2020 14/2020 – J. Ruda – zmluva

09.06.2020 15/2020 – D. Blanárová - zmluva

09.06.2020 16/2020 – P. Jurkovič – zmluva

09.06.2020 17/2020 – B. Rudová- zmluva

09.06.2020 18/2020 – M.Vaňo – zmluva

18.06.2020 19/2020- Z. Bohata – zmluva

30.06.2020 20/2020 – Zmluva o s dielo- zmluva

02.07.2020 21/2020 – P.Lenárt- zmluva

23.07.2020 22/2020 Prešovský sam. kraj- zmluva

12.08.2020 23/2020 MobileTech – dodatok

03.09.2020 24/2020 ELMARK PLUS s.r.o.- zmluva

24.09.2020 25/2020 MF SR - zmluva

24.09.2020 26/2020 Obec Kvakovce – zmluva

24.09.2020 27/2020 Ing. Adamkovič – zmluva

20.11.2020 28/2020 DP Lomné-  zmluva

14.12.2020 29/2020 Štatistický úrad - zmluva  list

14.12.2020 30/2020 Dohoda 1 UPSVaR- súbor

14.12.2020 31/2020 Dohoda 2  UPSVaR – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";