Zmluvy 2021

18.01.2021 1/2021 Služba m.p. - súbor

18.01.2021 2/2021 Služba m.p.- súbor

28.01.2021 3/2021 Zmluva o poskyt. služieb- súbor

19.02.2021  4/2021 Dodatok Natur-pack – súbor

23.02.2021 5/2021 Zmluva o dielo Boskov s.r.o. - súbor

26.02.2021 6/2021 Zmluva o budúcej zmluve VSE – súbor

05.03.20201 7/2021  Mandátna zmluva – súbor

08.03.2021 8/2021 Kúpna zmluva Dudáš – súbor pdf

08.03.2021 9/2021 Kúpna zmluva Štefaňák - súbor pdf

08.03.2021 10/2021 Kúpna zmluva Nemec - súbor pdf

08.03.2021 11/2021 Kúpna zmluva Orečný – súbor pdf

09.03.2021 12/2021 Zmluva o združ. dodávke – súbor

11.03.2021 13/2021 Kúpna zmluva Babej- súbor pdf

11.03.2021 14/2021 Kúpna zmluva Široký - súbor pdf

11.03.2021 15/2021 Kúpna zmluva Kuleša – súbor pdf

11.03.2021 16/2021 Kúpna zmluva Medvecová - súbor pdf

15.03.2021 17/2021 Kúpna zmluva Micheľ – súbor pdf

15.03.2021 18/2021 Kúpna zmluva Štofík - súbor pdf

15.03.2021 19/2021 Kúpna zmluva Baloga – súbor pdf

15.03.2021 20/2021 Kúpna zmluva Flešár – súbor pdf

17.03.2021 21/2021 Kúpna zmluva Telepovský - súbor pdf

17.03.2021 22/2021 Kúpna zmluva Vujadinovičová – súbor pdf

17.03.2021 23/2021 Kúpna zmluva Šarina – súbor pdf

18.03.2021 24/2021 Dodatok zmluvy o výpožičke – súbor

28.04.2021 25/2021 Kúpna zmluva  Vaňo – súbor  pdf

29.04.2021 26/2021 Darovacia zmluva – súbor

8.6.2021 27/2021 NASES zmluva – súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 25. júna 2021
Archív
";