Zmluvy 2021

18.01.2021 1/2021 Služba m.p. - súbor

18.01.2021 2/2021 Služba m.p.- súbor

28.01.2021 3/2021 Zmluva o poskyt. služieb- súbor

19.02.2021  4/2021 Dodatok Natur-pack – súbor

23.02.2021 5/2021 Zmluva o dielo Boskov s.r.o. - súbor

26.02.2021 6/2021 Zmluva o budúcej zmluve VSE – súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 1. marca 2021
Archív
";