Zmluvy 2022

26.01.2022  1/2022 – Zmluva o správe a prevádzke – súbor

27.01.2022  2/2022 – Zmluva o dielo – súbor

07.02.2022  3/2022 – Kúpna zmluva Gombár – súbor  pdf

07.02.2022  4/2022 – Kúpna zmluva Klika - súbor pdf

07.02.2022  5/2022 – Kúpna zmluva Rekrea – súbor pdf

07.02.2022  6/2022 – Kúpna zmluva Vujadinovičová – súbor pdf

07.02.2022  7/2022 – Kúpna zmluva Humeník – súbor pdf

07.02.2022  8/2022 – Zmluva 1. – Služba Stropkov – súbor

07.02.2022  9/2022 – Zmluva 2.- Služba Stropkov – súbor

07.02.2022  10/2022 – Zmluva 3. – Služba Stropkov - súbor

08.02.2022  11/2022 – Zmluva 4. – Služba Stropkov - súbor

21.02.2022  12/2022 – Zmluva o posk. dotácie Bžany – súbor

21.02.2022  13/2022 – Zmluva o posk. dotácie Valkov - súbor

08.04.2022 14/2022 – Kúpna zmluva  Ondričko – súbor  pdf

28.04.2022 15/2022 – Dohoda č. 22/39/054/33 - súbor

12.05.2022 16/2022 – Zmluva o nájme – súbor

12.05.2022 17/2022 Zmluva o poskyt. služieb- súbor

12.05.2022 18/2022 Zmluva o dodaní tovarov - súbor

03.06.2022 19/2022 Zmluva Vodohosp. výstavba – súbor1súbor2- súbor 3

03.06.2022 20/2022 Dodatok IA MPSVaR - súbor

03.06.2022 21/2022 Darovacia zmluva – súbor

13.06.2022 22/2022 Kúpna zmluva Vateha- súbor  súbor

13.06.2022 23/2022 Kúpna zmluva Galčík - súbor súbor

13.06.2022 24/2022 Kúpna zmluva Vyšňovský - súbor súbor

14.06.2022 25/2022 Kúpna zmluva Semanová – súbor súbor

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 27. júna 2022
Archív
";