Zmluvy 2023

13.01.2023   1/2023 - Prima banka – súbor

13.01.2023   2/2023 – Generali - súbor

16.01.2023   3/2023 – Kúpna zmluva Zakovič - súborsúbor

17.01.2023   4/2023 – Kúpna zmluva Ibeldeková - súborsúbor

17.01.2023   5/2023 – Kúpna zmluva Migaš – súborsúbor

17.01.2023   6/2023 – Zmluva Služba m. p.  Stropkov – súbor

18.01.2023   7/2023 – Kúpna zmluva Kohút - súborsúbor

18.01.2023  8/2023 – Kúpna zmluva Matta - súbor - súbor

18.01.2023  9/2023 – Kúpna zmluva Štefaňák- súbor -súbor

18.01.2023 10/2023 – Kúpna zmluva Matejčíková - súbor-súbor

23.01.2023 11/2023 – Zmluva – obec Bžany – súbor

26.01.2023 12/2023 – Kúpna zmluva Balog – súbor – súbor

01.02.2023 13/2023 – Zmluva o manažmente projektu- súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Streda 8. februára 2023
Archív
";