Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Zmluvy 2015

  Zoznam zmlúv uložených v pdf súboroch.
  Zverejnené číslo zmluvná strana
  08.01.2015  1/2015     Družstvo podielnikov Lomné  kúpna zmluva
     12.01.2015  2/2015     Fúra s.r.o.- nakladanie s odpadmi  zmluva
  13.01.2015  3/2015     PhDr. Jana Pitková  kúpna zmluva
  27.01.2015  4/2015     Úrad práce, sociálnych vecí a rodina  dohoda
       04.02.2015  5/2015     Dátové centrum obcí a miest  zmluva 
  16.02.2015  6/2015     Ing. Michal Balog kúpna zmluva 
  16.02.2015  7/2015      Sl. inovačná a energ. agentúra  dodatok
  27.02.2015  8/2015    Separovaný zber  zmluva
  17.03.2015  9/2015     Finem  zmluva
  09.04.2015 10/2015    Dohoda §54  dohoda
  22.04.2015  11/2015    Nájomná zmluva Hrabko  nájomná zmluva
  23.04.2015  12/2015    Ekoauditor, spol. s.r.o.  zmluva
  23.04.2015  13/2015    Generali -poistenie budov  poistná zmluva
  12.05.2015  14/2015    Mgr. Jozef Kaňuk  kúpna zmluva
  14.05.2015  15/2015    Bc Michal Kasič  kúpna zmluva
  21.05.2015  16/2015   Eltodo osvetlenie  zmluva o dielo
  26.05.2015  17/2015  Ing. Karol Petz mandátna zmluva
  29.05.2015  18/2015  Správa a údržba ciest  zmluva
   02.06.2015  19/2015  Iveta Ondarišinová  zmluva o dielo
  08.06.2015  20/2015  Martin Kizák  dar. zmluva
  08.06.2015  21/2015  Obec Miňovce  kúpna zmluva
  19.06.2015 22/2015  Obec Miňovce  kúpna zmluva
  24.06.2015  23/2015  Služba Stropkov  vývoz TKO
  30.06.2015  24/2015  Prima banka Slovensko  zmluva
  02.07.2015  25/2015  Irena Marcinová  nájomná zmluva

  07.07.2015  26/2015 PhDr. Gabriela Lukáčová                                         nájomná zmluva

  07.07.2015  27/2015 Sl. inovačná a en. agentúra                                     dodatok k zmluve

  14.07.2015 28/2015 Kapitančik                                                                     kúpna zmluva

  28.07.2015 29/2015 Ján Brumenčík                                                             kúpna zmluva 

  13.08.2015 30/2015 Martin Lipka                                                                 kúpna zmluva

  17.08.2015 31/2015 JUDr.Harmada                                                             kúpna zmluva

  08.09.2015 32/2015 Petruš Jaroslav                                                             kúpna zmluva

  14.09.2015 33/2015 Valenčin                                                                         kúpna zmluva

  16.09.2015 34/2015 Peter Kuchar                                                                 kúpna zmluva

  22.09.2015 35/2015 SLOW-MAD Piešťany                                               zmluva o dielo 

  23.09.2015 36/2015 Skurka                                                                         kúpna zmluva  

  28.09.2015 37/2015 VSE                                                                        zmluva o pripojení

  28.09.2015 38/2015 Novotný                                                                         kúpna zmluva

  30.09.2015 39/2015 Dátové centrum obcí a miest                               dodatok k zmluve

  14.10.2015  40/2015  Ing. Michal Malina                                                   kúpna zmluva

  30.10.2015 41/2015 DOHODA č.71 / §52a/                                              dohoda

  10.11.2015 42/2015 Environmentálny fond                                               zmluva o dielo

  20.11.2015 43/2015 Drotárová                                                                      kúpna zmluva

  30.11.2015 44/2015 Dohodač. 15/39/012/90                                           dohoda

  30.11.2015 45/2015  Dohoda č.15/39/010/39                                          dohoda

  30.11.20015 46/2015 J. Hliboký                                                                  kúpna zmluva

  30.11.2015 47/2015 Čuha Marian                                                              kúpna  zmluva

  3.12.2015 48/2015  Dohoda č.37/2015                                                       dohoda

  3.12.2015 49/2015 Natur pack                                                                     zmluva

  14.12.2015 50/2015  M.Sopčáková                                                             kúpna  zmluva

  14.12.2015  51/2015  Dohoda č.56/§51/2015                                          dohoda

  28.12.2015  52/2015  Vítkovský                                                                   kúpna zmluva

  30.12.2015 53/2015 Dohoda č.100/§52a/2015/ŠR                               dohoda

  31.12.2015 54/2015 Zmluva o pripojení                                                    zmluva

  Utorok 24. novembra 2020
  Archív
  ";