Voľby 2022

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 – súbor

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – súborsúbor

Celkový počet  obyvateľov obce Bžany ku dňu 10.06.2022 je -   224.

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení poslancov – súbor

Oznámenie – zapisovateľka MVK - súbor

Oznámenie-  zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie delegačních listín – súbor

Pozor zmena – nová zapisovatelka MVK – súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bžany - súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bžanoch - súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov PSK za okres Stropkov – súbor

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu PSK – súbor

Referendum – voľba poštou – emailová adresa: obecbzany@gmail.com

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";