Správa za rok 2019 a rok 2020 o hospodárení obce Bžany

súbor - scan originálu

súbor

Testovanie v obci Bžany 23.01.2021 od 7:30 – do 10:00 hod.

Celoplošné testovanie

 

mobilnej odberovej jednotky (MOJ) SČK ÚS Svidník  

                                                       

 

v obci Bžany bude 23.01.2021 (sobota)

 

 

od 07.30 hod. – 10.00 hod.

 

 

 

Posledný odber sa uskutoční 15 minút pred koncom testovania, aby ho bolo možné vyhodnotiť. 

 

Ak Vám tento čas nevyhovuje, vyberte si dátum a čas testovania v iných obciach. 

Testovanie v iných obciach -súbor

Harmonogram vývozu TKO na rok 2021

Súbor

Kalendár zberu vyseparovaných odpadov pre obce 2021

súbor

PF 2021

súbor

Nové opatrenia zo dňa 22.12.2020

Z dôvodu mimoriadnej a kritickej situácii v Nemocnici vo Svidníku zasadal krízový štáb na OÚ vo Svidníku.

 

Pre zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 bolo nevyhnutné prijať prísnejšie opatrenia v rámci okresu Svidník a Stropkov. Z toho dôvodu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku nariadil opatrenia, ktoré sú uvedené v priloženej Vyhláške č. 54/2020,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov. Pre zabezpečenie realizácie týchto opatrení Vás žiadame cestou miestnych informačných prostriedkov informovať občanov miest a obci o prijatých opatreniach. Taktiež Vás žiadame o týchto opatreniach informovať aj jednotlivé farnosti vo Vašej pôsobnosti.

 

 

Zákaz sa nevzťahuje na bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciu za účelom online vysielania.

Pokiaľ ide o vykonávanie spovede človeku, ktorý je v nebezpečenstve smrti, uvedené považujeme za nevyhnutný úkon, ktorý je povolený aj v rizikových prevádzkach akými sú zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a preto takáto služba by mala byť človeku napriek tejto situácii poskytnutá.

 

S pozdravom

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA

regionálna hygienička

RÚVZ so sídlom vo Svidníku

089 01 Svidník

 

Druhé odberné miesto v Stropkove

Dávame Vám do pozornosti že dnes o 10.00 hod. bude otvorené druhé odberné miesto na antigénové testovanie v meste Stropkov. 

Prevádzka sa nachádza na ulici Šarišská 18(Penzión PEPINO).

 

Otvorené od 10.00 – 18.00 hod      Pondelok – Piatok (iba pracovné dni).

 

Pojazdná predajňa v Bžanoch každý štvrtok o 13.00 hod.

Základné povinnosti občanov v čase vykurovania

súbor

RÚVZ žiada…

oznam

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Streda 27. januára 2021
Archív
";