Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu

  Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu- tlačivo

  AMO – registrácia chovu ošípaných

  AMO – registrácia chovu ošípaných - súbor

  Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené dňa 13.10.2020

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.9/2020 – súbor

  Prerušenie distribúcie elektriny

  Oznam

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Bžany Valkov – kabelizácia V230“

  Vyhláška -  súbor

  LaUS- pozemkové spoločenstvo Bžany

  Vyhláška - súbor

  V zdravom tele zdravý duch

  Súbor z dôvodu COVID 19 sa cvičenie ruší

  Rozšírenie distribučnej siete

  Súbor

  Výrub drevín cirkev Lomné

  Oznam

  Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

  Súbor

  Utorok 24. novembra 2020
  Archív
  ";