Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Úradné oznamy

  Žiadosť - súbor

  Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce Bžany - návrh

  24.07.2019 vyvesené

  Hodiny pre verejnosť na pošte Turany nad Ondavou - súbor

   

   

   

  Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 09.10.2019

  Zámer priameho predaja  č.1/2019 - súbor

  Zámer priameho predaja   č.2/2019 - súbor

  Zámer priameho predaja   č.3/2019 – súbor

   

  Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa zverejnené 09.10.2019

  Zámer predaja pozemku  z dôvodu osobitného zreteľa  č.4/2019– súbor

   

  Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené  10.10.2019

  Zámer priameho predaja  č.4/2019 - súbor

  Zámer priameho predaja  č.5/2019 – súbor

   

  Návod na triedenie odpadu: variant A- súbor, variant B – súbor, variant C- súbor, variant D - súbor, variant E – súbor

   

  Pozvánka na 7. zasadnutie  OZ v Bžanochsúbor

   

  Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 20.11.2019

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2019 – súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2019 – súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.6/2019 - súbor

   

  Pozvánka na 8. zasadnutie  OZ v Bžanoch – súbor

  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ -  súbor - Plánované zasadnutie OZ sa ruší, pozvánku považujte za bezpredmetnú

  Verejná vyhláška č.1 zo dňa 8.1.2020- pdf

  Verejná vyhláška č.2 zo dňa 16.1.2020 - pdf

  Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2020 - pdf

  Mimoriadne situácie v distribučnej sústave - súbor

  Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 19.02.2020

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2020 -súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2020 -súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2020 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2020 -súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2020 -súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.6/2020 - súbor

  Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 29.04.2020

  Zámer priameho predaja  č.6/2020- súbor

  Zámer priameho predaja č.7/2020 – súbor

  Zámer priameho predaja č.8/2020- súbor

  Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 13.10.2020

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.9/2020 - súbor

   

  AMO – registrácia chovu ošípaných – súbor

  Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu- tlačivo

   

  Utorok 24. novembra 2020
  Archív
  ";