Úradné oznamy

Žiadosť - súbor

Zásady hospodárenie a nakladania s majetkom obce Bžany - návrh

24.07.2019 vyvesené

Hodiny pre verejnosť na pošte Turany nad Ondavou - súbor

 

 

 

Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 09.10.2019

Zámer priameho predaja  č.1/2019 - súbor

Zámer priameho predaja   č.2/2019 - súbor

Zámer priameho predaja   č.3/2019 – súbor

 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa zverejnené 09.10.2019

Zámer predaja pozemku  z dôvodu osobitného zreteľa  č.4/2019– súbor

 

Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené  10.10.2019

Zámer priameho predaja  č.4/2019 - súbor

Zámer priameho predaja  č.5/2019 – súbor

 

Návod na triedenie odpadu: variant A- súbor, variant B – súbor, variant C- súbor, variant D - súbor, variant E – súbor

 

Pozvánka na 7. zasadnutie  OZ v Bžanochsúbor

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 20.11.2019

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2019 - súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2019 - súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2019 – súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2019 – súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.6/2019 - súbor

 

Pozvánka na 8. zasadnutie  OZ v Bžanoch – súbor

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ -  súbor - Plánované zasadnutie OZ sa ruší, pozvánku považujte za bezpredmetnú

Verejná vyhláška č.1 zo dňa 8.1.2020- pdf

Verejná vyhláška č.2 zo dňa 16.1.2020 - pdf

Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2020 - pdf

Mimoriadne situácie v distribučnej sústave - súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 19.02.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2020 - súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.6/2020 - súbor

Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 29.04.2020

Zámer priameho predaja  č.6/2020- súbor

Zámer priameho predaja č.7/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.8/2020- súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 13.10.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.9/2020 - súbor

 

AMO – registrácia chovu ošípaných – súbor

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu- tlačivo

Zverejnenie schválených zámerov OZ formou priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany 

Zámer priameho predaja č.10/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.11/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.12/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.13/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.14/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.15/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.16/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.17/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.18/2020 -súbor

Zámer priameho predaja č.19/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.20/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.21/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.22/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.23/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.24/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.25/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.26/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.27/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.28/2020 – súbor

Zámer priameho predaja č.29/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.30/2020 – súbor

 

Správa za rok 2019 a rok 2020 o hospodárení obce Bžany – súbor scan originálu

súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 26.03.2021

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2021  -       súbor    GP  GP1

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2021   -     súbor  GP

Zverejnenie zámeru predaja majetku formou obchodno verejnej súťaže zverejnené dňa 02.07.2021

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2021  -súbor      GP      GP1

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2021 – súbor    súbor1 

Zverejnenie zámeru predaja majetku formou obchodno verejnej súťaže zverejnené dňa 18.10.2021

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2021 – súbor  GP

 

Návrh rozpočtu – súbor

 

 

Zverejnenie informačných materiálov

List samosprávam - súbor

leták 1

leták 2

leták 3

leták 4

Dočasné útočisko -info materiál

 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 19.09.2022

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2022 – súbor  (LV č.1) - GP

 

Informácia o projekte  ,,Wifi pre Teba – Bžany”- súbor

Projektový plagát  ,,Wifi pre Teba- Bžany”- súbor

Kalendár zberu- SEPAR 2023   - súbor

Vývoz komunálneho odpadu na rok 2023 -súbor   súbor

Výkaz TKO za rok 2022 – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Piatok 24. marca 2023
Archív
";