Archív pre 2015

Navrhované VZN

VZN

Oznam a výzva pre chatárov

Oznam a výzva pre chatárov v RO Valkov

Výzva pre občanov a chatárov

Správa o hodnotení

Správa

Plagát verejné osvetlenie

Plagát

Upozornenie

Upozornenie

Výzva pre vlastníkov chát

Výzva pdf

Oznam pre chatárov a podnikateľov

Oznam

Oznamujeme chatárom a podnikateľom v rekreačnej oblasti Domaša Valkov,

že  vrecia s plastovými fľašami a vrecia so sklom je možné doviesť na parkovisko pri cirkvi

v Bžanoch,kde sú zberné nádoby na tento druh odpadu.

Ponuka

Ponuka - oznam

Uznesenie ZMOS

Uznesenie ZMOS

Výzva

výzva

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";