Archív pre 2016

Oznámenie výrub drevín- Mikolaj

Oznam

Oznámenie – výrub drevín

Súbor

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Zvijač Ľuboš- oznam

Uzemné rozhodnutie – rozšírenie kanalizácie

Oznam

Uzemný plán PSK

Oznam

Oznámenie – výrub drevín

Paranič

EC – EDMA

Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia

Oznam

Oznámenie o začatí konania

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Oznam

Valkov ožíva trápia ho divoké skládky

Článok

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 19. októbra 2021
Archív
";