Archív pre 9. Február, 2016

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Oznam

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Štvrtok 29. júla 2021
Archív
";