Archív pre 6. Máj, 2016

Napojenie odberateľov internetu priamo vo firme JUKO – podmienky

Podmienky na stránke www.juko.sk

Telefonický kontakt na JUKO : 0905 416 567

Tlačiva potrebné k uzatvoreniu zmluvy : zmluva

podmienky zmluvy

cenník

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";