Archív pre 15. Jún, 2016

VSD – oznámenie verejnou vyhláškou

Úprava VN 230 - oznam

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 26. júla 2021
Archív
";