Archív pre 24. Október, 2016

Uzemné rozhodnutie – rozšírenie kanalizácie

Oznam

Uzemný plán PSK

Oznam

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";