Archív pre 2017

Bžanské čriepky

Súbor

Oznámenie výrub drevín

Oznamozn. o výrube na web Kasič (1)

Návrh smernice o poskytovaní informácii

Súbor

EC – EDMA

Zastavenie územného konania pdf

Stavebné povolenie- JUDr. Čurila

Súbor

Výrub drevín

Výrub drevín Lorinc

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Oznam

Oznámenie – výrub drevín

Oznam

Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu

Oznam

EC EDMA, s.r.o.

Rozhodnutie súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 19. októbra 2021
Archív
";