Archív pre Január, 2018

Obec Bžany vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Súbor 1

Súbor 2

Súbor 3

Verejné prerokovanie

Oznam 1

Oznam 2

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";