Archív pre 12. Január, 2018

Obec Bžany vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Súbor 1

Súbor 2

Súbor 3

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 19. októbra 2021
Archív
";