Archív pre 2018

Zámer predaja pozemkov

Súbor

Ponuka na prenájom

Oznam

Oznámenie – výrub drevín

Výrub

Výberové konanie

Hlavný kontrolór obce Bžany -  oznam

Uzemné rozhodnutie vychod. distribučná

Oznam

Harmonogram zasadnutí OZ v Bžanoch

Súbor

Obec Bžany vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Súbor 1

Súbor 2

Súbor 3

Verejné prerokovanie

Oznam 1

Oznam 2

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 1. marca 2021
Archív
";