Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Archív pre 2019

  Vývoz odpadu zmena ceny

   

  Služba, m.p. Stropkov

  ut 10. 12. 15:14 (pred 3 dňami)

  Vážený pán starosta,

   

  prostredníctvom tohto e-mailu Vám oznamujeme, že od nového roka 2020 dochádza k zmene ceny za vývoz odpadu a za predaj nálepky na jednu 110 l nádobu na zmesový komunálny odpad.

   

  • Pôvodná cena:

  Vývoz odpadu 1ks nádoby na odpad 1 x za 3 týždne – 11,613 € bez DPH

  Nálepka 1 ks – 0,15 € bez DPH

   

  • Nová cena:

  Vývoz odpadu 1 ks nádoby na odpad 1 x za 3 týždne – 12,50 € bez DPH (o 0,887 € bez DPH viac za vývoz 1 ks nádoby)

  Nálepka 1 ks – 0,20 € bez DPH (o 0,05€ bez DPH viac za 1 ks nálepky)

   

  Celkovo tak dôjde k zvýšeniu ceny za vývoz 1 ks 110 l nádoby na komunálny odpad o 1,1244 € s DPH.

   

  K zvýšeniu ceny za vývoz odpadu sme pristúpili najmä z dôvodu novelizácie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov platného od 01.01.2019 ako aj z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na vývoz odpadu (mzdy, PHM).

   

  Zároveň Vám oznamujeme, že nové Zmluvy o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu na rok 2020, upravené o vyššie uvedené ceny si môžete vyzdvihnúť u nás na podniku odo dňa 30.12.2019.

   

   

  Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

  obecbzany@gmail.com

  Predaj nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

  Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 20.11.2019

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.6/2019 - súbor

  Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovanej sezóny

  Súbor

  Zápisnica z predaja parcely KNC 327/40 formou OVS

  Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 5.11.2019 - súbor

  Voľby do NR SR 2020

  NR SR – zverejnenie adresy a emailu pre voľby poštou voličom -  súbor

  Oznam – deň konania volieb do NR SR - súbor

  Informácia pre voliča - súbor

  Návody na triedenie odpadu

  Návod na triedenie odpadu:

  variant A- súbor,

  variant B - súbor,

  variant C- súbor,

  variant D - súbor,

  variant E - súbor

  Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 10.10.2019

  Zámer priameho predaja  č.4/2019 – súbor

  Zámer priameho predaja  č.5/2019 - súbor

  Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa zverejnené 09.10.2019

  Zámer predaja pozemku  z dôvodu osobitného zreteľa č.4/2019 – súbor

  Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 09.10.2019

  Zámer priameho predaja  č.1/2019 - súbor

  Zámer priameho predaja  č.2/2019 - súbor

  Zámer priameho predaja  č.3/2019 - súbor

  Nedela 15. decembra 2019
  Archív
  ";