Archív pre 2019

Vývoz odpadu zmena ceny

 

Služba, m.p. Stropkov

ut 10. 12. 15:14 (pred 3 dňami)

Vážený pán starosta,

 

prostredníctvom tohto e-mailu Vám oznamujeme, že od nového roka 2020 dochádza k zmene ceny za vývoz odpadu a za predaj nálepky na jednu 110 l nádobu na zmesový komunálny odpad.

 

  • Pôvodná cena:

Vývoz odpadu 1ks nádoby na odpad 1 x za 3 týždne – 11,613 € bez DPH

Nálepka 1 ks – 0,15 € bez DPH

 

  • Nová cena:

Vývoz odpadu 1 ks nádoby na odpad 1 x za 3 týždne – 12,50 € bez DPH (o 0,887 € bez DPH viac za vývoz 1 ks nádoby)

Nálepka 1 ks – 0,20 € bez DPH (o 0,05€ bez DPH viac za 1 ks nálepky)

 

Celkovo tak dôjde k zvýšeniu ceny za vývoz 1 ks 110 l nádoby na komunálny odpad o 1,1244 € s DPH.

 

K zvýšeniu ceny za vývoz odpadu sme pristúpili najmä z dôvodu novelizácie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov platného od 01.01.2019 ako aj z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na vývoz odpadu (mzdy, PHM).

 

Zároveň Vám oznamujeme, že nové Zmluvy o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu na rok 2020, upravené o vyššie uvedené ceny si môžete vyzdvihnúť u nás na podniku odo dňa 30.12.2019.

 

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

obecbzany@gmail.com

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovanej sezóny – dôležité

Predchádzanie požiarov - Súbor

Hasiči upozorňujú na kontroly a čistenie komínov, ktoré majitelia podceňujú- článok

Voľby do NR SR 2020

NR SR – zverejnenie adresy a emailu pre voľby poštou voličom -  súbor

Oznam – deň konania volieb do NR SR - súbor

Informácia pre voliča - súbor

Návody na triedenie odpadu

Návod na triedenie odpadu:

variant A- súbor,

variant B - súbor,

variant C- súbor,

variant D - súbor,

variant E - súbor

Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 10.10.2019

Zámer priameho predaja  č.4/2019 – súbor

Zámer priameho predaja  č.5/2019 - súbor

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa zverejnené 09.10.2019

Zámer predaja pozemku  z dôvodu osobitného zreteľa č.4/2019 – súbor

Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 09.10.2019

Zámer priameho predaja  č.1/2019 - súbor

Zámer priameho predaja  č.2/2019 - súbor

Zámer priameho predaja  č.3/2019 - súbor

Kalendár zberu vypreparovaných odpadov pre obce 2019

súbor

Oznam pre daňovníkov

Ak ste v roku 2018  kúpili nehnuteľnosť, nejakú ste skolaudovali alebo zdedili, musíte najneskôr do 1. februára 2019 podať priznanie k dani za nehnuteľnosť na obecnom úrade

v Bžanoch.

 

Tlačivo k dani z nehnuteľnosti za pozemok, stavbu, byty, za ay, za hracie prístroje a psa – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";