Archív pre Január, 2019

Kalendár zberu vypreparovaných odpadov pre obce 2019

súbor

Oznam pre daňovníkov

Ak ste v roku 2018  kúpili nehnuteľnosť, nejakú ste skolaudovali alebo zdedili, musíte najneskôr do 1. februára 2019 podať priznanie k dani za nehnuteľnosť na obecnom úrade

v Bžanoch.

 

Tlačivo k dani z nehnuteľnosti za pozemok, stavbu, byty, za ay, za hracie prístroje a psa – súbor

Výrub drevín – Orečná

Súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";