Archív pre Október, 2019

Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 10.10.2019

Zámer priameho predaja  č.4/2019 – súbor

Zámer priameho predaja  č.5/2019 - súbor

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa zverejnené 09.10.2019

Zámer predaja pozemku  z dôvodu osobitného zreteľa č.4/2019 – súbor

Zverejnenie zámerov priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany zverejnené 09.10.2019

Zámer priameho predaja  č.1/2019 - súbor

Zámer priameho predaja  č.2/2019 - súbor

Zámer priameho predaja  č.3/2019 - súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";