Archív pre November, 2019

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovanej sezóny – dôležité

Predchádzanie požiarov - Súbor

Hasiči upozorňujú na kontroly a čistenie komínov, ktoré majitelia podceňujú- článok

Voľby do NR SR 2020

NR SR – zverejnenie adresy a emailu pre voľby poštou voličom -  súbor

Oznam – deň konania volieb do NR SR - súbor

Informácia pre voliča - súbor

Návody na triedenie odpadu

Návod na triedenie odpadu:

variant A- súbor,

variant B - súbor,

variant C- súbor,

variant D - súbor,

variant E - súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";