Archív pre Január, 2020

Pohotovosť – oznam

Súbor

Výpočet vytriedeného odpadu v obci Bžany

súbor

Výzva na odstánenie objektov z pozemku SVP, š.p.

Výzva

Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2020

Súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";