Archív pre 29. Január, 2020

Výpočet vytriedeného odpadu v obci Bžany

súbor

Výzva na odstánenie objektov z pozemku SVP, š.p.

Výzva

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Utorok 19. októbra 2021
Archív
";