Archív pre Február, 2020

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 19.02.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2020 - súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2020 -súbor

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.6/2020 - súbor

Mimoriadne situácie v distribučnej sústave

Súbor

V zdravom tele – zdravý duch

Oznam

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ

súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";