Archív pre Október, 2020

Prevádzkový poriadok

súbor

Harmonogram testovania Bžany a Valkov

Orientačný čas – súbor

POZOR !!! Nové informácie ohľadom testovania obyvateľov obce Bžany a k.ú. Valkov

 

Usmernenia metodiky ozbrojených síl Slovenskej republiky.

 

Milí občania a chatári,

testovanie v obci Bžany sa bude konať v nedeľu 01.11.2020 v spoločenskej miestnosti obce Bžany.

Testovanie začína  od 7.00 hod  do 21.30 hod.

 

Deti od 10 do 15 rokov sa dostavia v doprovode s rodičmi s kartičkou poistenia.

Dospelí sa dostavia s dokladom totožnosti a kartičkou poistenia. 

 

Od 7.00 hod / čas sa môže aj posunúť , stále sa to mení/ sa budú testovať občania v obci Bžany na základe žiadosti t.j. zaslaného telefónneho čísla na obec Bžany.

Na základe tejto požiadavky sa dohodne určený čas na testovanie jednotlivých rodín.

UPOZORNENIE

V poobedňajších hodinách t.j. od 14.hod sa budú testovať chatári  z k.ú. Valkov .

Trvalý pobyt nie je podmienkou. 

Video ako prebieha testovanie:

https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature=youtu.be

Informácie ohľadom testovania

Obec BŽANY                                      www.bzany.sk

Obecný úrad, Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou, Tel.: 054/749 1237                                                                                                                                                                                                        e-mail: obecbzany@gmail.com  IČO: 00330370

  Doručí sa

                           všetci občania obce Bžany

Váš list č.             Naše číslo:              Vybavuje:            V Bžanoch 

   BZA-/184/2020                   Bc. Ladislav Vrabeľ                   26. 10. 2020

VEC: prvé informácie ohľadom testovania – výzva na zodpovednosť

Vážení spoluobčania,  zdravotná situácia na Slovensku sa rýchlo zhoršuje. Armáda Slovenskej republiky uskutoční plošné testovanie obyvateľstva aj na území našej obce Bžany.

Vírusové ochorenie COVID-19 je zákerné v tom, že šíritelia nemusia vôbec vedieť, že ho majú. Nevedomky tak ohrozujú svoju rodinu a okolie. Preto je dôležité zistiť, kto vírus má, aby sme dotyčnú osobu vedeli včas izolovať. Ochránia sa tak najviac rizikové skupiny obyvateľstva, a to sú ľudia chorí a starší a zabráni sa šíreniu vírusu.

Netreba sa ničoho báť

Chceme Vás informovať a môžeme potvrdiť, že to nie je nič bolestivé ani náročné. Neverte prosím hlúpostiam, že nás idú čipovať. Šíritelia týchto bludov ohrozujú všetkých ľudí na okolo vrátane Vás a Vašej rodiny.

Kde prebehne testovanie? 

Testovanie urobíme v našej spoločenskej miestnosti / kde sa konajú voľby/. Je to veľký priestor, dobre odvetraný, je v ňom teplo a má dva vchody.

Ako to bude prebiehať? 

Našim cieľom je maximálne Vás ochrániť a zorganizovať celé testovanie tak, aby ste zbytočne nečakali v rade. Aj preto Vás žiadame, aby ste nám poskytli svoje telefónne číslo, na ktoré Vám dáme vedieť čas, kedy by ste mali prísť.

Telefónne číslo, na ktoré chcete, aby sme Vás informovali o podrobnostiach nám zatelefonujte na obecný úrad našej pracovníčke p. Štokovej na t.č. 0915 966 775 najneskôr do stredy, 28.10.2020. Volať môžete počas pracovnej doby alebo zaslať sms so svojim telefónnym číslom.

Uvedomme si, že naši vojaci to robia najmä pre nás s cieľom ochrániť verejné zdravie, preto je potrebné urobiť všetko preto, aby im pomohli. O všetkom Vás budeme informovať.

S pozdravom

                                                                                                                                                                                                                                                                          Bc. Ladislav Vrabeľ

                                                                                                                                                                                                                                                                           starosta obce Bžany

SODB 2020- 2021sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Tlačová správa – súbor

List sčítanie obyvateľov – súbor

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu- tlačivo

AMO – registrácia chovu ošípaných

AMO – registrácia chovu ošípaných - súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené dňa 13.10.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.9/2020 – súbor

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznam

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Bžany Valkov – kabelizácia V230“

Vyhláška -  súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";