Archív pre 2. Október, 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Bžany Valkov – kabelizácia V230“

Vyhláška -  súbor

LaUS- pozemkové spoločenstvo Bžany

Vyhláška - súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 18. septembra 2021
Archív
";