Archív pre 13. Október, 2020

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené dňa 13.10.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.9/2020 – súbor

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";