Archív pre 13. Október, 2020

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené dňa 13.10.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.9/2020 – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";