Archív pre December, 2020

Nové opatrenia zo dňa 22.12.2020

Z dôvodu mimoriadnej a kritickej situácii v Nemocnici vo Svidníku zasadal krízový štáb na OÚ vo Svidníku.

 

Pre zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 bolo nevyhnutné prijať prísnejšie opatrenia v rámci okresu Svidník a Stropkov. Z toho dôvodu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku nariadil opatrenia, ktoré sú uvedené v priloženej Vyhláške č. 54/2020,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov. Pre zabezpečenie realizácie týchto opatrení Vás žiadame cestou miestnych informačných prostriedkov informovať občanov miest a obci o prijatých opatreniach. Taktiež Vás žiadame o týchto opatreniach informovať aj jednotlivé farnosti vo Vašej pôsobnosti.

 

 

Zákaz sa nevzťahuje na bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciu za účelom online vysielania.

Pokiaľ ide o vykonávanie spovede človeku, ktorý je v nebezpečenstve smrti, uvedené považujeme za nevyhnutný úkon, ktorý je povolený aj v rizikových prevádzkach akými sú zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a preto takáto služba by mala byť človeku napriek tejto situácii poskytnutá.

 

S pozdravom

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA

regionálna hygienička

RÚVZ so sídlom vo Svidníku

089 01 Svidník

 

Druhé odberné miesto v Stropkove

Dávame Vám do pozornosti že dnes o 10.00 hod. bude otvorené druhé odberné miesto na antigénové testovanie v meste Stropkov. 

Prevádzka sa nachádza na ulici Šarišská 18(Penzión PEPINO).

 

Otvorené od 10.00 – 18.00 hod      Pondelok – Piatok (iba pracovné dni).

 

Pojazdná predajňa v Bžanoch každý štvrtok o 13.00 hod.

Základné povinnosti občanov v čase vykurovania

súbor

RÚVZ žiada…

oznam

Zverejnenie schválených zámerov OZ formou priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany

Zámer priameho predaja č.10/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.11/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.12/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.13/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.14/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.15/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.16/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.17/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.18/2020 -súbor

Zámer priameho predaja č.19/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.20/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.21/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.22/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.23/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.24/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.25/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.26/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.27/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.28/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.29/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.30/2020 - súbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška

Súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";