Archív pre 9. December, 2020

Zverejnenie schválených zámerov OZ formou priameho predaja pozemkov vo vlastníctve obci Bžany

Zámer priameho predaja č.10/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.11/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.12/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.13/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.14/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.15/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.16/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.17/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.18/2020 -súbor

Zámer priameho predaja č.19/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.20/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.21/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.22/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.23/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.24/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.25/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.26/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.27/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.28/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.29/2020 - súbor

Zámer priameho predaja č.30/2020 - súbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";