Archív pre 2021

Informácia o TKO

Pozvánka súbor

Služba Stropkov – odpoveď

na základe dnešného stretnutia Vám zasielame informáciu o navýšení ceny odpadu Valkov :

  • 1. polrok 2022: 0,00 €
  • 2. polrok 2022: 5457,60 €

 

na základe dnešného stretnutia Vám zasielame informáciu o navýšení ceny odpadu Bžany :

  • 1. polrok 2022: 955,08 €
  • 2. polrok 2022: 955,08 €

 

Výrub drevín – Štefanský, Gombár, Štiavnický

súbor

súbor

súbor

Verejná vyhláška- Rozšírenie miestnej komunikácie a parkoviská v obci Bžany a v k.ú. Valkov

súbor

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Bžany

Oznámenie

Oznámenie  súbor

1 ZaD1 Širšie vzťahy -  súbor

2 ZaD1 Záujmové -  súbor

3a_ZaD1 Komplexný výkres - súbor

3b_ZaD1 Komplexný výkres – súbor

3c_ZaD1 Komplexný výkres – súbor

4b_ZaD1 Vodné hospodárstvo - súbor

4c_ZaD1 Vodné hospodárstvo – súbor

6_ZaD1 Ochrana prírody – súbor

7_ZaD1 Záber PP - súbor

A_ZaD1_UPN-O Bžany_textová časť návrh – súbor

B_ZaD1_UPN-O Bžany_záväzná časť návrh – súbor

C_ZaD1_UPN-O Bžany_zaber PP a LP návrh - súbor

SEA ZaD1 ÚPN Obce Bžany_Oznámenie  – súbor

Memorandum o vzájomnej spolupráci

súbor 1

súbor 2

Aktualizácia COVID automatu zo dňa 18.11.2021

súbor 1

súbor 2

Súhlas na výrub drevín

súbor

Zber elektroodpadu dňa 11.11.2021

súbor

Pozvánka na OZ dňa 28.10.2021

súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku formou obchodno verejnej súťaže zverejnené dňa 18.10.2021

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2021 - súbor  GP

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Nedela 5. decembra 2021
  • Sviatok má Oto
Archív
";