Archív pre Január, 2021

Cyklochodník výzva na predloženie podkladov

súbor

Správa za rok 2019 a rok 2020 o hospodárení obce Bžany

súbor - scan originálu

súbor

Harmonogram vývozu TKO na rok 2021

Súbor

Kalendár zberu vyseparovaných odpadov pre obce 2021

súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";