Archív pre 26. Marec, 2021

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 26.03.2021

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2021  -       súbor    GP  GP1

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2021   -     súbor  GP

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 18. októbra 2021
Archív
";