Archív pre November, 2021

Výrub drevín – Štefanský, Gombár, Štiavnický

súbor

súbor

súbor

Verejná vyhláška- Rozšírenie miestnej komunikácie a parkoviská v obci Bžany a v k.ú. Valkov

súbor

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Bžany

Oznámenie

Oznámenie  súbor

1 ZaD1 Širšie vzťahy -  súbor

2 ZaD1 Záujmové -  súbor

3a_ZaD1 Komplexný výkres - súbor

3b_ZaD1 Komplexný výkres – súbor

3c_ZaD1 Komplexný výkres – súbor

4b_ZaD1 Vodné hospodárstvo - súbor

4c_ZaD1 Vodné hospodárstvo – súbor

6_ZaD1 Ochrana prírody – súbor

7_ZaD1 Záber PP - súbor

A_ZaD1_UPN-O Bžany_textová časť návrh – súbor

B_ZaD1_UPN-O Bžany_záväzná časť návrh – súbor

C_ZaD1_UPN-O Bžany_zaber PP a LP návrh - súbor

SEA ZaD1 ÚPN Obce Bžany_Oznámenie  – súbor

Memorandum o vzájomnej spolupráci

súbor 1

súbor 2

Aktualizácia COVID au zo dňa 18.11.2021

súbor 1

súbor 2

Súhlas na výrub drevín

súbor

Zber elektroodpadu dňa 11.11.2021

súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";