Archív pre December, 2021

Oznam pre občanov kde všade môžete použiť darčekové kupóny

súbor

Pozvánka na OZ 22.12.2021

súbor

Mimoriadne očkovanie

súbor

 

 

Najbližšie personál VOS  ponúka svoje služby – vakcináciu v Nemocnici STROPKOV v uvedené dni:

      

UTOROK:  14.12.2021, v čase od 08:00 -12:00 hod, resp. aj dlhšie podľa záujmu

UTOROK:  21.12.2021, v čase od 08:00 -12:00 hod, resp. aj dlhšie podľa záujmu

UTOROK:  28.12.2021, v čase od 08:00 -12:00 hod, resp. aj dlhšie podľa záujmu

 

 

Nový oznam ohľadom územného plánu !!!

Prajem dobré ráno, p. starosta zajtra to prerokovanie s organizáciami platí. Poprosím ale, aby ste zverejnili oznam, že verejné prerokovanie s verejnosťou poobede sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutoční. Dajte to na stránku aj vyhláste rozhlasom. Verejnosť tak, ako je uvedené v oznámení má zverejnenú dokumentáciu na web stránke ako aj aj do nej môžu jednotlivo nahliadnuť na obecnom úrade.

Ďakujem, zajtra sa vidíme. Prezenčnú listinu podľa pokynov hygieny prinesiem.
S pozdravom Iveta Sabaková

Oznam pre občanov

Mikulášske darčeky dostali len tí,

ktorí majú trvalý pobyt v obci Bžany a zároveň sa tu aj zdržujú,

riadne platia TKO / tuhý komunálny odpad/  a DZN / daň z nehnuteľnosti/.

Informácia o TKO

Pozvánka súbor

Služba Stropkov – odpoveď

na základe dnešného stretnutia Vám zasielame informáciu o navýšení ceny odpadu Valkov :

  • 1. polrok 2022: 0,00 €
  • 2. polrok 2022: 5457,60 €

 

na základe dnešného stretnutia Vám zasielame informáciu o navýšení ceny odpadu Bžany :

  • 1. polrok 2022: 955,08 €
  • 2. polrok 2022: 955,08 €

 

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";