Archív pre 2022

VZN obce Bžany o miestnej dani a doplnok TKO č.2/2022

súbor

súbor

Návrh finančného rozpočtu na roky 2023 – 2025

súbor

Doplnok k VZN 2-2022 – odpady

súbor 

Návrh VZN obce Bžany – miestne dane

súbor 

Wifi pre teba-Bžany

plagát

informácia o projekte – súbor

Výsledky volieb starosta a obecné zastupiteľstvo

Za starostu obce:

1.Ladislav Vrabeľ, Bc., 55r.,SZČO, nezávislý kandidát    – 113 hlasov

2. Jozef Baslár, PaedDr.,58r., Pedagóg Centrum pre deti a rodiny, Hlas – sociálna demokracia  – 44 hlasov

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Ing. Miloš Vrábeľ -  90 hlasov

2. Zdenko Bohata -  74 hlasov

3. Peter Ličko -  74 hlasov

4. Miroslav Tarabčák -  70 hlasov

5. Simona Simčáková - 64 hlasov

………………………………………………………………

6. Mgr. Dana Maričáková-  39 hlasov

7. Ing. Slivovič – 30 hlasov

8. Igor Široký – 25 hlasov

9. František Kapa – 24 hlasov

10. Darina Klebanová – 24 hlasov

11. Ing. Miroslav Orečný – 22 hlasov

12. Bc. Michal Kasič – 17 hlasov

13. František Galčík – 16 hlasov

14. Jaroslav Harviš – 14 hlasov

15. Ing. Peter Jozek,PhD. – 14 hlasov

16. Milan Hutňan – 11 hlasov

Oznámenie o vzdelávaní

Dňa 25.10 a 26.10.2022 Mgr. Viera Štoková nebude na obecnom úrade z dôvodu vzdelávania.

Prvý vzdelávací blok už som absolvovala v mesiaci september 2022, ďalši je teraz v októbri 2022 a posledný tretí je v novembri 2022.

Viď príloha: Informácie ku vzdelávaniu - súbor

Voľby 2022- oznámenie

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

sa uskutočnia dňa: 29.10.2022 v čase od 7:00 hod do 20:00 hod. 

Miesto: spoločenská miestnosť – sála / Bžany/

Obchodno verejná súťaž

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 19.09.2022

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2022 - súbor - ( LV č.1)  a  GP

Rady seniorom

súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Pondelok 29. mája 2023
Archív
";