Archív pre Jún, 2022

Obchodno verejná súťaž

Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.1/2022 – súbor

MUDr. Moravcová dovolenka 4.7.- 15.7.2022 zastupuje MUDr. Polák

Upozornenie na nepovolené užívanie stavieb v RO Valkov

súbor

Územné rozhodnutie – chodník Bžany

súbor  súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";