Archív pre November, 2022

Návrh finančného rozpočtu na roky 2023 – 2025

súbor

Doplnok k VZN 2-2022 – odpady

súbor 

Návrh VZN obce Bžany – miestne dane

súbor 

Wifi pre teba-Bžany

plagát

informácia o projekte – súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";