Author Archive

Záverečný účet za rok 2022

súbor

Zber tukov a použitého oleja

Oznam.

Oznamujeme občanom, že pri Obecnom úrade v Bžanoch je nádoba

na zber tukov a použitého  kuchynského oleja.

Olej je potrebné doniesť v uzavretej nádobe napr. plastová fľaša, plastové vedro.

O zber použitého oleja a tukov sa postará firma CMT Group s.r.o Bratislava - súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 29.05.2023

súbor

Pozvánka na oslavu Dňa matiek, otcov a detí

súbor

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 17.05.2023

zámer – súbor

geometrický plán -  súbor

Pozvánka na 5.zasadnutie OZ

súbor

Stavbet- produkcia a čerpanie betónu

leták

Bc. Ľuboš Zvijač – prerušenie stavebného konania

súbor

Pozvánka na zasadnutie OZ 4/2023- opravená

súbor

Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Bžany

súbor

Obecný rozhlas
banner rozhlas Táto služba prináša informácie o dianí v obci. Je možnosť vypočuť si obecné hlásenia, prečítať dokumenty pre občanov.
V prípade registrácie dostávať okamžité správy o dianí v obci.

Sčítanie obyvateľov
môj obrázok Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.
Sobota 10. júna 2023
Archív
";