Kategórie
Obecné zastupiteľstvo
Starosta:
Ladislav Vrabeľ

Poslanci :
Juraj Kasarda
Simona Jakubová
Darina Klebanová
Miroslav Tarabčák
Ing. Miloš Vrabeľ
Najnovšie komentáre
  Správy - 24 Hod
  Počasie
  TOPlist SEO Rozcestník

  Archív pre ‘Oznamy’

  Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

  obecbzany@gmail.com

  Návrh ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady

  Súbor

  Predaj nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

  Zverejnenie zámeru predaja majetku obce formou obchodno verejnej súťaže zverejnené 20.11.2019

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.2/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.3/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.4/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.5/2019 - súbor

  Zámer predaja nehnuteľného majetku formou OVS č.6/2019 - súbor

  Návrh VZN č.5/2019 požiarny poriadok obce Bžany

  Súbor

  Návrh VZN č.4/2019 obce Bžany o dočasnom parkovaní vozidiel…

  Súbor

  Súbor

  Návrh ktorým sa mení a dopĺňa VZN na daň z nehnuteľností

  Súbor

                                         

  Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovanej sezóny

  Súbor

  Zápisnica z predaja parcely KNC 327/40 formou OVS

  Zápisnica z vyhodnotenia predaja majetku obce Bžany formou obchodno verejnej súťaže  zo dňa 5.11.2019 - súbor

  Voľby do NR SR 2020

  NR SR – zverejnenie adresy a emailu pre voľby poštou voličom -  súbor

  Oznam – deň konania volieb do NR SR - súbor

  Informácia pre voliča - súbor

  Návody na triedenie odpadu

  Návod na triedenie odpadu:

  variant A- súbor,

  variant B - súbor,

  variant C- súbor,

  variant D - súbor,

  variant E - súbor

  Nedela 8. decembra 2019
  Archív
  ";